EFOP-3.3.2-16-2016-00186 Pályázat bemutató
NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Minden jog fenntartva  2020
EFOP-3.3.2-16-2016-00186 KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖZSÉGI- ÉS ISKOLAI KöNYVTÁR A PROJEKT CÍME: MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖZSÉGI- ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR A KÖZNEVELÉS EREDMÉNYESSÉGÉÉRT PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-3.3.2-16-2016-00186 A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 24 991 585 FT A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN): 100 % A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKÁNAK KEZDŐ IDŐPONTJA: 2018.02.01.  A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2019.07.31.
A PROJEKT BEMUTATáSA A „MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖZSÉGI- ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR A KÖZNEVELÉS EREDMÉNYESSÉGÉÉRT” CíMű PROJEKT
A térségben lévő nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését tűzte ki célul a nyírcsaholyi  Művelődési Ház és Községi- és Iskolai Könyvtár, amely 2018. febuár 1-jétől megkezdte az EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességért elnevezésű pályázati konstrukció támogatott projektjének megvalósítását. Az intézmény összesen 18 hónap alatt, 24 991 585 Ft Európai Uniós támogatással segíti a résztvevő fiatalok ismeret- és tudásgyarapítását , a legkülönbözőbb nem formális tanulási alkalmakkal, melyek jelentős szerepet játszanak a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat. Számos ismert előadó, sportolók, színészek, drámapedagógusok és zenekarok  látogatnak el a művelődési házba, az iskolásokhoz. A színes programkínálat, amelyben van szakkör, foglalkozássorozat, kulturális óra, tehetséggondozó-, fejlesztő-, felzárkóztató kiscsoport, tábor, versenyek, vetélkedők, műhely- és klubfoglalkozás, témanap, témahét, segíti az anyanyelven folytatott kommunikációt, a digitális kompetenciákat, a tanulás tanulását, a kezdeményezőkészséget és a vállalkozói kompetenciákat is. A projekt hozzájárul a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez. A projektben résztvevő együttműködő intézmények: · Nyírcsaholyi Benedek Elek Általános Iskola · Nyírcsaholyi Hétszínvirág Óvoda · Fábiánházi Általános Iskola, · Mérk-Vállaj Német Nemzetiségi Általános Iskola Mérk székhelyintézménye · Mérk-Vállaj Német Nemzetiségi Általános Iskola Vállalji Tagintézménye · Györteleki Fekete István Általános Iskola
Megvalósuló tevékenységtípusok: HAVI SZAKKÖR: képzőművészet FOGLALKOZÁSSOROZATOK · 3D modellezés · Tudás- és személyiségfejlesztő foglalkozássorozat · Könnyű- és népzenei táncház · KULTURÁLIS ÓRÁK · Múzeumpedagógiai és könyvtári rendhagyó órák · Interaktív koncertek, beavató színházi előadások · TÁBOR: Jurta-Party · VERSENYEK, VETÉLKEDŐK · Óvd a természetet · Szellemi vetélkedők, rajz- és sportversenyek · TÉMANAPOK, TÉMAHETEK · Pénzügyi tudatosság, fenntarthatóság, digitális témahét · Egészségügyi mentálhigiénés témanap · Sport témanap · Közösségi orientációs és pályaválasztási témanap · Egészségügyi témahét
MŰVÉSZETI CSOPORT: Dráma és néptánc A formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat. A programok mindegyike vegyes csoportokban zajlik: az átlagnak megfelelő képességű, normál körülmények között élő gyerekek és a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetben élő, esetlegesen a tudás mellett képességeikben is gyengébb vagy fejletlenebb diákok közösen vesznek részt az egyes programokban, mindegyik intézményben. Éppen azért, hogy a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentése  elérhető legyen.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
“Sit nulla id ut non excepteur dolore? Eiusmod dolore veniam ea officia. Veniam voluptate nulla labore ad id eiusmod reprehenderit labore deserunt. Dolor id commodo incididunt anim incididunt cupidatat pariatur dolore cillum ut sit voluptate commodo labore magna velit do.”
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
Click thumbnail to enlarge

Galéria

FrenchHoliday.com